Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 24.01.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, saksliste og navneopprop
PS 1/05 Trygghetsalarmer
PS 6/05 Deltakelse i Kongsbergregionen?
PS 2/05 Profilering av Numedal
PS 3/05 Invitasjon fra Kongsberg-regionen om å delta i Opplevelsesregionen Kongsberg
PS 4/05 Miljøutfordringer i landbruket.
PS 5/05 Ny bredbåndsløsning i Numedalskommunene
Gruppemøte
Fortsettelse av PS 5/05 bredbåndsløsning etter gruppemøtet
PS 7/05 Deltagelse i prosjektet: Etablering av regionalt innovasjonsnettverk i Kongsbergregionen
PS 8/05 Gebyrer, egenbetaling, erstatning innen bibliotekdrift
PS 9/05 Forslag til reguleringsplan Veraldrud, gnr 1 bnr 1. Sluttbehandling
Slutt
webløsning fra Serit Itum