Kommunestyremøte 15.12.14

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, opprop og godkjenning av saksliste. (Falt ut av videopptak pga nettverksproblem)
Utdeling av kulturprisen (Falt ut av videopptak pga nettverksproblem)
PS 65/14 Overføring av bevilgninger fra 2014 til 2015 (Falt ut av videopptak pga nettverksproblem)
PS 74/14 Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 - første del av behandlingen er falt ut av videoopptaket pga nettverksproblem
PS 74/14 Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 - Fortsettelse etter gruppemøte
Gruppemøte
PS 64/14 Valg av alternativ for bygging av ny Uvdal barnehage
PS 66/14 Boligpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2015 - 2020
PS 67/14 Samorganisering av Rådet for nasjonalparkkommuner (RNF) og Norges nasjonalparklandsbyer (NPL)
PS 68/14 Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten
PS 69/14 Høringsuttalelse. Revisjon av vilkårene for Uvdalsvassdraget
PS 70/14 Korrigering av vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer i perioden 2014-2016
PS 71/14 Høringsuttalelse. Forslag til Regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Vest-Viken, vannområde Numedalslågen for perioden 2016-2021
PS 72/14 Avtale med Buskerud fylkeskommune vedrørende uttak av konsesjonskraft
PS 73/14 Høring - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester (Utsatt)
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum