Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 25.05.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Navneopprop. Sakliste.
PS 43/04 Endring av kostnadsramme for Nore og Uvdal omsorgssenter
Gruppemøte.
PS 43/04 Fortsettelse med avstemming.
PS 44/04 Årsregnskap og årsrapport 2003 for Nore og Uvdal kommunekasse
PS 45/04 Skatteregnskap i Nore og Uvdal kommune 2003
Pause.
PS 46/04 Framtidens kommunestruktur - kommunene med ansvar for egen utvikling
PS 47/04 E-strategi for Numedalskommunene 2004-2007
PS 48/04 Fordeling av tomtetallet i fjellplanområde IX A, Dagalifjell
Avslutning.
webløsning fra Serit Itum