Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 08.11.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Navneopprop. Spørsmål. Sakliste.
PS 84/04 Kommunehuset - valg av alternativ for videre bearbeiding.
PS 85/04 Skolebruksplan.
PS 89/04 Gjenkjøp av Nørstebøstua.
PS 86/04 Tertialrapport 2/2004.
PS 87/04 Oppløsning av Næringsmiddeltilsynet IKS.
PS 88/04 Tilleggsbevilgning til drift av Numedalsutvikling.
PS 90/04 Avklaring vedr. rentefritak for næringslån gitt til Nore og Uvdal Næringspark.
Avslutning.
webløsning fra Serit Itum