Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 08.09.03

Oppløsning:
Laster avspiller
Overrekkelse av kulturstipendet for 2003 til Gunn Heidi Sønsterud.
Åpning av møtet. Endring av sakslisten. Spørsmål til rådmannen.
PS 045/03 Salg av kommunale boliger.
PS 046/03 Sluttbehandling. Reguleringsplan Øvre Borge.
PS 047+048/03 Klage på avslag om tilskudd til spredt boligbygging.
Gruppemøte.
PS 048/03 Klage på avslag om tilskudd til spredt boligbygging.
PS 049/03 Kommuneplan for Nore og Uvdal. Langsiktig del - Sluttbehandling.
PS 050/03 Verneprosess for Trillemarka - Rollag Østfjell Alternativ prosess.
Pause.
PS 051/03 Innføring av introduksjonsprogram etter introduksjonsloven.
PS 052/03 Høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan 2006-2015.
PS 053/03 Budsjettregulering 2003.
Avslutning. Valg 2003. Oppsummering. Ettergodtgjøring for ordfører.
webløsning fra Serit Itum