Kommunestyremøte 31.10.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Presentasjon av budsjett og økonomiplan.
Oppstart av møtet, informasjon, navneopprop, sakliste.
PS 76/11 Valg av skatteutvalg for perioden høsten 2011 til høsten 2015. TRUKKET
PS 85/11 Valg til rådet for eldre og funksjonshemmede for perioden høsten 2011 til høsten 2015. UTSATT
PS 74/11 Valg av hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
PS 75/11 Valg av hovedutvalg for livsløp og kultur for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
PS 77/11 Valg av fjellstyre for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
PS 78/11 Valg av medlemmer til tilsynsutvalget for Hardangervidda nasjonalpark for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
PS 79/11 Valg av representant til villreinnemnda for Hardangervidda.
PS 80/11 Valg av representanter til villreinnemnda for Norefjell/Reinsjøområdet.
PS 81/11 Valg av administrasjonsutvalg for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
PS 82/11 Valg av motorferdselutvalg for utmark for perioden høsten 2001 til høsten 2015.
PS 83/11 Valg av styre for kommuneskogen for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
PS 84/11 Valg av medlem til representantskapet for Buskerud Kommunerevisjon IKS.
PS 86/11 Valg av heimevernnemnd for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
PS 87/11 Valg av kulturarvstyre for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
Pause
PS 87/11 fortsettelse
PS 88/11 Valg av energiutvalg for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
PS 89/11 Valg av representanter til Numedalsutvikling IKS for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
PS 90/11 Suppleringsvalg til overformynderiet.
PS 91/11 Valg til representantskapet for IKA Kongsberg for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
PS 92/11 Revisjon av reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum