Kommunestyremøte 07.02.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Start av møtet. Opprop, innkalling, sakliste.
Orienteringer.
Strømprisen hos Nore Energi AS. Daglig leder Ola Bergheim.
Husbankens virkemidler. Ordfører Kirsten G. Hovda.
Samhandlingsreformen. Fagsjef Lis Berit Nerli.
Meldinger og saksbehandling.
PS 1/11 Reguleringsplan Fjellsnaret 2. Sluttbehandling.
PS 2/11 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for Nore og Uvdal Vest 2011-2022.
PS 3/11 Søknad om tilskuddsmidler til styrking av barneverntjenesten i Numedal.
PS 4/11 Orientering om prosessen Ny organisering NAV.
Kulturskolen. Innslag ved Hauk Flåta.
PS 5/11 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2011.
PS 6/11 Organisering av hovedutvalgene.
Gruppemøte
PS 6/11 Organisering av hovedutvalgene, forts.
PS 7/11 Retningslinjer ved økonomiske misligheter.
PS 8/11 Tilknytning til Osloregionen.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum