Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 14.02.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Interpellasjoner
PS 10/05 Høring - NOU 2004:26 - Hjemfall.
PS 11/05 Skjenkebevilling Rødberg Hotell.
PS 12/05 Mandat og retningslinjer for Energiutvalget i Nore og Uvdal.
1.Gruppemøte
sak PS 12/05 fortsettelse
PS 13/05 Oppfølging av K-sak 94/04 Økonomiplan 2005-2008, Budsjett 2005.
2.Gruppemøte
sak PS 13/05 fortsettelse
PS 14/05 Stortingsvalget og sametingsvalget 2005. Stemmekretser.
PS 15/05 Forslag til reguleringsplan Øktedalen sameige, Sloko, gnr/bnr 153/1 og 154/1, 2, 3. Sluttbehandling.
PS 16/05 Forslag til reguleringsplan Sloko, del av eiendommen Nedre Sevle, gnr 150 bnr 3 . Sluttbehandling.
PS 17/05 Framtidas kommunestruktur - uttalelse fra Nore og Uvdal.
Avslutning.
webløsning fra Serit Itum