Kommunestyremøte 19.02.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Navneopprop. Saksliste. Interpellasjon
PS 09/07 Fristilling av stilling ved eventuell forlengelse av verv i arbeidstakerorganisasjon.
PS 10/07 Etablering av veterinærklinikk på Rødberg.
PS 11/07 Endring av selskapsavtale for interkommunale arkiv.
PS 12/07 Interkommunalt legevaktsamarbeid i Numedal(Utsettes).
PS 13/07 Partnerskapsavtale – Buskerud Fylkeskommune og Nore og Uvdal kommune
PS 14/07 Søknad om tilskudd Tunhovd Skytterlag
PS 15/07 Sluttbehandling Reguleringsplan Grevsgård gnr/bnr 115/6 og 123/2-126/5
PS 16/07 Igangsettelse av prosess vedr. ansettelse av ny rådmann
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum