Kommunestyremøte 18.01.10. DEL 1/2.

Oppløsning:
Laster avspiller
Start av DEL 1/2 av møtet, informasjon, sakliste, navneopprop.
PS 1/10 Anmodning om bosetting av flyktninger 2010.
PS 2/10 Suppleringsvalg til overformynderiet.
PS 3/10 Søknad om fritak fra politiske verv.
PS 4/10 Reguleringsplan Norefjord. Sluttbehandling.
PS 5/10 Fylkesdelplan for Hardangervidda.
Slutt på DEL 1 av møtet pga brannalarm.
webløsning fra Serit Itum