Kommunestyremøte 02.05.16

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning med kulturinnslag av rockeverksted på kulturskolen
Kort omriggingspause
Konstituering av møtet med opprop, godkjenning av innkalling/saksliste, valg av setteordfører
Orientering av Nore og Uvdal Næringsselskap
Kort pause
PS 22/16 Regnskap og årsrapport 2015 - Nore og Uvdal kommune
PS 23/16 Forprosjektet : Regionalpark Numedal-sammen står vi sterkere,
PS 24/16 Anmodning om økonomisk støtte ifm. prinsipiell tvist mellom
PS 25/16 Tilleggsbevilgning - Kjøle og fryserom Bergtun
Pause
PS 26/16 Prosjektplan "Nore og Uvdal for fremtiden" - et omstillings- og
PS 27/16 Søknad fra Miljøringen SA om godkjenning som
Pause
PS 28/16 Nore og Uvdal Næringsselskap, årsrapport 2015.
PS 29/16 Årsrapport fra kontrollutvalget 2015
PS 30/16 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.02.2016
Møtet lukkes for behandling av saker unntatt offentlighet
webløsning fra Serit Itum