Kommunestyremøte 23.01.17

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, godkjenning av saksliste / opprop
Kulturinnslag fra kulturskolen ved Anna Brun-Hovdegård
Informasjon om utbygging av Fjellsnaret v/ Bjørn Solheim og Urda Ljøterud
Pause
Informasjon fra ordfører
PS 1/17 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.10.2016
PS 2/17 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.12.2016
PS 3/17 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019
PS 4/17 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019 Nore og Uvdal kommune
PS 5/17 Oppfølging av utredningsforslag i handlingsprogram 2017-2020
PS 6/17 Demensplan 2016-2020 Nore og Uvdal kommune
PS 7/17 Utvidet samarbeid om skatteoppkreving i Kongsbergregionen
PS 8/17 Møteplan for 2017 - endring av kulturarvstyrets møter.
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum