Kommunestyremøte 12.11.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, navneopprop og innkalling
Orientering forvaltningsplan Trillemarka
PS 92/12 Forstudierapport "Fremtidslandbruket i Nore og Uvdal"
PS 93/12 Søknad om fritak fra politiske verv.
PS 94/12 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2012 til 31.12.2016
PS 95/12 Møteplan for 2013
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum