Kommunestyremøte 03.09.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, navneopprop, saksliste.
PS 61/07 Regionalt IKT program - utsatt sak.
PS 62/07 Reglement for godtgjøring folkevalgte – ny behandling.
PS 57/07 Reguleringsplan Fjellsnaret.
PS 58/07 Reguleringsplan Nuten Seterskog.
PS 59/07 Reguleringsplan Tallåsen - Hagaset.
PS 60/07 Samarbeid om Husbankens 1.linjetjeneste i Numedal.
Gruppemøte i PS 62/07
PS 62/07 Reglement ......forts.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum