Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 17.02.03

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen
Godkjenning av innkalling/saksliste
Redgjørelse fra ordfører om salg av konsesjonskraft
Navnopprop
PS 001/03 Evaluering av rehabiliteringsteam
PS 002/03 Avvikling og oppløsning av Geilo Lufthavn Dagali Drift IKS.
PS 003/03 Tekstdel til kommunedelplan for stier og løyper
PS 004/03 Utvidelse av stillingshjemmel fra 50% til 80% stilling som Hjemkonsulent
PS 005/03 Møteplan 2. halvår 2003 - kommunestyre, formannskap, adm.utvalg, hovedutvalg og politisk ledergruppe
PS 006/03 Forsøk med felles økonomisjef i Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune
PS 007/03 Kongsbergregionen 2003-2015 - Felles regional visjon og strategiplan
PS 008/03 Finansiering av LINK-underskudd som følge av IT-WORKS-konkursen
PS 009/03 UTSATT - Etablering av bredbåndsselskap i Numedal (IKS) - Saken utsatt til kommunestyremøtet 31/3-03
PS 010/03 UTSATT - Angående Nore og Uvdal kommunes deltagelse i en formell prosess mot staten i i barskogvernsaken – Trillemarka - Saken utsatt til kommunestyremøtet 31/3-03
PS 011/03 LUKKET - Klientsak. Søknad om tilleggsbevilling U.off. i h. h. til Off.lovens§5a/Forv.lovens§13
webløsning fra Serit Itum