Kommunestyremøte 01.11.10

Oppløsning:
Laster avspiller
Start av Kommunestyremøtet, diverse informasjon.
Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett.
Pause
Innslag fra Kulturskolen.
Navneopprop, Innkalling, saksliste.
PS 81/10 Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2021.
Gruppemøte i PS 82/10.
PS 81/10 Fortsettelse av saken.
PS 82/10 Evaluering av FØNK. Felles økonomikontor i Numedalskommunene.
PS 83/10 Møteplan for 2011.
PS 84/10 Lønnspolitisk plan 2010 - 2011.
PS 85/10 Retningslinjer for seniorpolitikk. Evaluering.
PS 86/10 Reguleringsplan Jønndalen. Sluttbehandling.
PS 84/10 Fortsettelse av saken.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum