Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 10.11.03

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, Godkjenning av saksliste, Navneopprop
PS 069/03 Valg av hovedutvalg for helse, sosial og omsorg for 2003-2007.
PS 070/03 Valg av hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk for 2003-2007.
PS 071/03 Valg av hovedutvalg for skole, barnehage og kultur for 2003-2007.
PS 072/03 Valg av ligningsnemnd for 2003-2007.
PS 073/03 Valg av takstutvalg - ligningsloven for 2003-2007.
PS 074/03 Valg av fjellstyre for 2003-2007.
PS 075/03 Valg av medlemmer til tilsynsutvalget for Hardangervidda villreinområde for 2003-2007.
PS 076/03 Valg av representant til villreinutvalget for Hardangervidda for 2003-2007.
PS 077/03 Valg av administrasjonsutvalg for 2003-2007.
PS 078/03 Valg av representant til Norefjell - Reinsjøfjell villreinområde for 2003-2007.
Utvalg for lønnsforhandlinger. Diskusjon. Gruppemøte,
Gruppemøte med en liten pause
PS 079/03 Valg av medlemmer til utvalg for lønnsforhandlinger for 2003-2007.
PS 088/03 Valg av kontrollutvalg for 2003-2007.
PS 080/03 Valg av medlem til distriktsrevisjonsstyret for 2003-2007.
PS 081/03 Valg av motorferdselutvalget for utmark for 2003-2007.
PS 082/03 Valg av styre for kommuneskogene for 2003-2007.
PS 083/03 Valg av skatteutvalg for 2003-2007.
PS 084/03 Valg av overligningsnemnd for 2003-2007.
PS 085/03 Valg til rådet for eldre og funksjonshemmede for 2003-2007.
PS 086/03 Landbruksnemndas status.
PS 087/03 Valg av heimevernsnemnd for 2003-2007.
PS 089/03 Møteplan politiske utvalg 1. halvår 2004.
PS 090/03 Etablering av settefiskanlegg - lokalisering, eierskap og drift.
webløsning fra Serit Itum