Kommunestyremøte 05.05.14

Oppløsning:
Laster avspiller
Introduksjonsprogrammet for flyktninger, v/ fagsjef Leif Ågesen
Introduksjonsprogrammet for flyktninger, v/ rektor Siri Syvertsen, Numedal videregående skole
Regionalpark Numedal, v/ Elin Halland Simensen og Magne Pedersen, Numedalsutvikling
Oppstart av møtet, opprop, innkalling og sakliste
PS 31/14 Forprosjekt Regionalpark Numedal
PS 32/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013
PS 33/14 Regnskap og årsrapport 2013
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum