Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 07.11.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet.
Orientering om næringsutviklingsselskap ved Øyvind Landsgård
PS 84/05 Støtte til etablering av næringsutviklingsselskap.
Gruppemøte i PS 84/05
PS 84/05 Fortsettelse etter gruppemøte
PS 83/05 Reguleringsplan Myrset, gnr 203 bnr 15 og 18.
PS 86/05 Vedtekter for felles økonomifunksjon i Numedal
PS 87/05 Kjøp av grunn til boligfelt - Skogenområdet Rødberg
PS 88/05 Søknad om kr 750.000 i lån til Uvdal Alpinpark.
Gruppemøte i PS 88/05
PS 88/05 Fortsettelse etter gruppemøte
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum