Kommunestyremøte 23.05.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet og informasjon
Kulturelt innslag med elever fra 7.klasse
Navneopprop, innkalling og sakliste
TEMA: Grunnskolestatistikk 2011 – GSI –Kostra og Skoleporten v/fagsjef Leif Ågesen.
Svar fra Rådmannen
PS 32/11 Regulering av festeavgift
PS 33/11 Reguleringsplan Rødberg - Videreføring på stasjonsområdet og fritidsparken
PS 34/11 Organisasjonsutvikling - Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk
Gruppemøte i sak ps34/11
sak ps34/11 fortsettelse
PS 35/11 Fastsettelse av planprogram for detaljregulering - Vasstulan høyfjellsseter
PS 36/11 HØRING - NOU 2010:13 - Arbeid for helse. Sykefravær i helse og omsorgssektoren. Nore og Uvdal kommune
PS 37/11 Regnskap og årsrapport 2010 for Nore og Uvdal kommune
Brev til skatteetaten.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum