Kommunestyremøte 19.06.17

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, opprop, godkjenning av innkalling / saksliste
PS 43/17 Klage på vedtak av Områdereguleringsplan ID 20122005 Øvre
PS 54/17 Sluttbehandling. Kommunedelplan for stier og løyper i Nore og
PS 44/17 Søknad til kommunestyret angående ekstrabevilgning -
PS 45/17 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016
PS 46/17 Skatteoppkreverfunksjonen for 2016 - årsrapport
PS 47/17 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2016006
PS 48/17 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2014002
PS 49/17 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2015012
PS 50/17 Godkjenning av utbyggingsavtale- reguleringsplan ID2015009
PS 51/17 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID2015008
PS 52/17 Godkjenning av utbyggingsavtale- reguleringsplan ID2015005
PS 53/17 Lokalisering av boliger for barn og unge med spesielle behov
PS 55/17 Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2020
Pause
PS 56/17 Tertialrapport 1 - 2017
PS 57/17 Vedlikehold av Nore og Tunhovd barnehage i 2017
PS 58/17 Vedlikehold av gjerde ved Rødberg barnehage
PS 59/17 Riving av bygning, gnr 109 bnr 60
PS 60/17 Lokalisering av et mulig naturinformasjonssenter for
PS 61/17 Ekstrabevilgning til styrking av budsjett næringsutvikling
PS 62/17 Fremtidig organisering flyktningtjenesten
PS 63/17 Utredning barnehagetilbud for besøkende
PS 64/17 Spørsmål om gjennomføring av taksering av all fast eiendom i
PS 65/17 Tilstandsrapport for skolen 2016
PS 66/17 Rehabilitering/ombygging Uvdal skole trinn 3
PS 67/17 Tilleggsbevilgning for investeringsprosjektet - Trafikksikkerhet Rødberg skole
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum