Kommunestyremøte 10.10.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, informasjon, navneopprop, sakliste.
PS 63/11 Godkjenning av kommunestyrevalget 2011.
PS 64/11 Valg av formannskap m/vararepr. for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
Pause i PS 64/11
PS 64/11 forts.
PS 65/11 Valg av ordfører for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
PS 66/11 Valg av varaordfører for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
PS 67/11 Valg av kontrollutvalg for perioden høsten 2011 til høsten 2015.
PS 68/11 Forberedelse til valg av utvalg, styrer og råd. Valgkomite.
PS 69/11 Valg av representant til fylkesmøtet for Kommunenes Sentralforbund i Buskerud.
Pause
PS 70/11 Salg av kommunale boliger. Ny behandling.
PS 71/11 Høring av detaljplaner for ombygging av Sønstevann dam.
PS 72/11 Nye satser for støttekontakter.
PS 73/11 Tertialrapport 2-2011. Budsjettreguleringer.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum