Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 05.09.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, navneopprop, innkalling, saksliste og spørsmål fra ordfører.
PS 66/05 Regionrådet i Numedal - forslag om avvikling.
PS 67/05 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2006.
PS 68/05 Endring av selskapsavtale for interkommunalt arkiv.
PS 69/05 Forslag til reguleringsplan Jønnbuåsen, gnr 135 bnr 1. Sluttbehandling.
PS 70/05 Behandling av klage over godkjent plan.
PS 71/05 Forslag til reguleringsplan Søre Bekkinseter, gnr 96 bnr 9. Sluttbehandling.
PS 72/05 Behandling av klage.
Pause.
PS 72/05 forts.
PS 73/05 Utbedring av krysset til Skogangrendvegen.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum