Kommunestyremøte 12.12.16

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, opprop, godkjenning av innkalling / saksliste
Innslag av elev ved kulturskolen
PS 89/16 Høringsuttalelse - KVU Rv.7 og Rv. 52 Gol-Voss
PS 90/16 Overføring av bevilgninger fra 2016 til 2017
PS 91/16 Revidering av retningslinjer for bruk og forvaltning av
PS 92/16 Godkjenning av styringsgruppas sluttrapport
PS 93/16 Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020, årsbudsjett
Pause for gruppemøte
PS 93/16 Handlingsprogram med økonomiplan fortsetter
Avslutning av møte
webløsning fra Serit Itum