Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 11.10.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Spørsmål. Sakliste. (Ingen lyd før 1:15)
PS 74/04 Numedalsutvikling BA - Valg av selskapsform.
PS 75/04 Revisjon av beredskapsplan for vern mot akuttforurensing.
PS 76/04 Valg til overformynderiet.
PS 77/04 Stortingsvalget og sametingsvalget 2005.
PS 78/04 Oppnevning av dyrevernnemnd 2004-2008.
PS 80/04 Trivselsassistenter.
PS 83/04 Utredning hybelhus Numedal videregående skole.
Avslutning.
webløsning fra Serit Itum