Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 12.12.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste.
PS 89/05 Møteplan 1. halvår 2006
PS 90/05 Økonomiplan 2006-2009 og budsjettrammer for 2006
Gruppemøte.
PS 90/05 Økonomiplan.... etter gruppemøter
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum