Kommunestyremøte 24.10.16

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møte, opprop, godkjenning av saksliste
Innslag fra Kulturskolen v/ Ane Skarpås og Amalie Strømmen
Omstillingsprosjektet v/ rådmann Rune Antonsen
Pause
Rapport Vannforsyning Gvammen - vurdering av muligheter. Orientering v / Steinar Bergerud
PS 72/16 Forprosjekt boliger til barn unge med spesielle behov. Utsettelse
PS 73/16 AV-OG-TIL LOKALT Alkoholforebygging tilpasset Nore og Uvdal
PS 74/16 Oppnevning av nye medlemmer til dyrevernnemnda i Kongsberg, Rollag, Nore og Uvdal, Sigdal og Øvre Eiker 2017 - 2020
PS 75/16 Forliksavtale i tvistesak mellom Tryg Forsikring m.f. og Nore og Uvdal kommune - dekning av kommunens økonomisk forpliktelse
PS 76/16 2. tertialrapport 2016
Avslutning av møte
webløsning fra Serit Itum