Kommunestyremøte 03.12.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, opprop og innkalling
PS 96/12 Reglementer og delegasjonsreglementer (saken utgår)
PS 97/12 Plan for atomberedskap i Nore og Uvdal kommune.
PS 98/12 Vedtekter for eiendomsskattetakst.
PS 99/12 Oppfølging av offentlige anskaffelser i Nore og Uvdal kommune.
PS 100/12 Plan for selskapskontroll.
PS 101/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.11.12.
PS 102/12 Næringsutvikling - framdrift for tiltak og endringer.
PS 103/12 Helhetlig læringsmiljø i Nore og Uvdal kommune - Arbeidsgruppenes rapport.
PS 103/12 fortsettelse etter gruppemøte.
PS 104/12 Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Numedal 2013 - 2020.
PS 105/12 Oppheving av kommunestyrets vedtak av 25.02.2008, k-sak 10/08.
PS 106/12 Sluttgodkjenning av reguleringsplan ID 2011009 Hvammen hyttefelt.
PS 107/12 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2011009 Hvammen hyttefelt.
PS 108/12 Møteplan for 2013.
Avslutning
webløsning fra Serit Itum