Kommunestyremøte 07.09.15

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, opprop og godkjenning av innkalling
PS 40/15 Kommunereformen – prosjektbeskrivelse forprosjekt
PS 41/15 Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for idrett og
PS 42/15 Godkjenning av partnerskapsavtale med Nore og Uvdal
PS 43/15 Fastsettelse av planprogram: Samordnet strategi for reiseliv og
PS 44/15 Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal
PS 45/15 Tilskudd til Hardangervidda tunellene.
Pause
PS 46/15 Høringsuttalelse. Forsøksordning med vinterbrøyting av fv. 124 -
PS 47/15 Eierskapskontroll av Nore Energi AS - rapport fra Buskerud
PS 48/15 Årsrapport fra kontrollutvalget for 2014
PS 49/15 Høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om å fjerne
webløsning fra Serit Itum