Kommunestyremøte 04.05.15

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, opprop, innkalling og saksliste
PS 14/15 Valg av representant til konfliktrådets oppnevningsutvalg
PS 15/15 Tilleggsbevilgning for ombygging av Uvdal skole og samfunnshus 2015
PS 16/15 Høringsuttalelse. Søknad om utslippstillatelse for bygging av nytt Nore 1 kraftverk i Nore og Uvdal
PS 17/15 Regnskap og årsrapport 2014
PS 18/15 Årsrapport finansforvaltning 2014
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum