Kommunestyremøte 21.06.10

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Innkalling. Navneopprop. Saksliste.
Skolestruktur i Nore og Uvdal. Informasjon om forstudiet.
Pause før saksbehandlingen starter.
Interpellasjon fra Nore og Uvdal Høyre
PS 51/10 Evaluering av "Tilskudd til bedrifter. Ungdom i arbeid.Lærlinger."
PS 52/10 Rapport vedr. evaluering av bruken av næringsfondet.
PS 53/10 Årsmelding 2009, Nore og Uvdal Næringsselskap, orienteringssak.
PS 54/10 1. tertialrapport 2010.
PS 55/10 Organisering og styring av plan-, bygge- og anleggsprosjekter.
PS 56/10 Endring av delegasjonsreglementet for motorferdselloven og forurensingsloven.
PS 57/10 Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal.
PS 58/10 Reguleringsplan Næringsområde Dagsvind. Sluttbehandling.
PS 59/10 Ungbo Rødberg, endelig finansiering
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum