Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 20.06.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Navneopprop. Innkalling og sakliste.
PS 46/05 Vannposter Imingfjell.
PS 47/05 Plan for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 - 2008.
PS 48/05 Behandling av klage.
PS 50/05 Behandling av klage.
PS 51/05 Forslag til reguleringsplan Nyseter, gnr 35 bnr 1. Sluttbehandling.
PS 52/05 Forslag til reguleringsplan Brandsgardlia, gnr 35 bnr 2. Sluttbehandling.
PS 53/05 Forslag til reguleringsplan Slåttelihaugen, gnr 134 bnr 8. Sluttbehandling.
PS 54/05 Forslag til reguleringsplan Skjønne kirkegård. Sluttbehandling.
PS 55/05 Tertialrapport 1/2005.
PS 56/05 Endring av forvaltning av konsesjonskraftfondet.
PS 57/05 Søknad om tilskudd Uvdal Alpinsenter AS
Gruppemøte i PS 57/05
PS 57/05 Søknad om .... forts.
Avslutning av møtet. Lukket sak.
webløsning fra Serit Itum