Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 30.01.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, saksliste og navneopprop.
PS 1/06 Forslag til reguleringsplan Urdhovdstølen II, gnr 3 bnr 2. Sluttbehandling.
PS 2/06 Søknad om støtte til ombygging av tak Nore og Uvdal Næringspark.
Pause
PS 2/06 fortsettelse
PS 3/06 Revidering av kommunens delegasjonsreglement
PS 4/06 Kjøp av Statnetts lagerbygg i Rødberg sentrum
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum