Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 06.09.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Navneopprop. Spørsmål. Sakliste.
PS 67/04 Lønnspolitisk plan.
PS 68/04 Søknad om skjenkebevilling - Trollstua Uvdal AS
PS 69/04 Plan for psykisk og sosial omsorg for kriserammede.
PS 70/04 Geilo Lufthavn Dagali. Anbefaling videre drift.
PS 71/04 Reviderte forskrifter for vann og kloakk gebyr.
PS 72/04 Søknad om tilskudd til anskaffelse av kjøretøy.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum