Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 18.04.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, opprop
PS 31/05 Forslag til reguleringsplan Nedre Bekkin, gnr 96 bnr 22. Sluttbehandling.
PS 32/05 Tilskudd til bedrifter. Ungdom i arbeid/lærlingkontrakter.
PS 33/05 Omdanning av KLP til allmennaksjeselskap.
PS 34/05 Felles E-strategi og utvikling og drift av IKT i Kongsbergregionen
PS 35/05 UNNTATT OFFENTLIGHET - Oppfølging av næringslån
webløsning fra Serit Itum