Kommunestyremøte 28.03.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Start av møtet. Opprop, innkalling, sakliste.
Orientering om gratis advokathjelp til innbyggerne.
Informasjon: Helseløft for Kongsbergregionen v/ Ole Bjørn Herland.
Informasjon: Konsesjonskraft, v/ Ustekveikja.
Informasjon: Konsesjonskraften, v/ LVK.
PS 9/11 Høringsuttalelse. Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda 2011-2025.
PS 10/11 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for Nore og Uvdal Øst 2011-2022.
PS 11/11 Overordna plan på Dagalifjellet. Valg av plantype.
PS 12/11 Sluttbehandling reguleringsplan for Rødberg sentrum.
PS 13/11 Sluttbehandling reguleringsplan Åsen.
PS 14/11 Reguleringsplan Solli boligfelt - Tunhovd. Ny sluttbehandling.
PS 15/11 Revisjon konsesjon reguleringer og overføringer i Uvdalsvassdraget.
PS 16/11 Miljøringen - Søknad om endring av låntaker.
Pause
PS 17/11 FEIDE-godkjenning - forskrift og reglement for elever og ansatte i grunnskolene.
PS 18/11 Ungboleiligheter - Forslag til retningslinjer for bruk.
PS 19/11 Drift ved Kongsberg krisesenter i 2011.
PS 20/11 Framlegging av kommunedelplan for forvaltning av kulturminner i Nore og Uvdal.
PS 21/11 Helseløft i Kongsbergregionen.
PS 22/11 Status per 01.02.2011 og planlagte aktiviteter for 2011. Informasjon om plan for strategisk utvikling i Vestre Viken HF og kommunenes deltagelse i denne.
PS 23/11 Kontrollutvalget - Protokoller til kommunestyret.
PS 24/11 Meldingssaker til kommunestyret 28.03.2011.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum