Kommunestyremøte 17.12.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet.
PS 109/12 Forprosjekt "lmmateriell kulturarv” - overføring av ubrukte midler til nytt budsjettår
PS 110/12 Valg av krisesenter 2013
PS 111/12 Overføring av bevilgninger fra 2012 til 2013
PS 112/12 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2011006 Uvdal Alpinsenter Hyttefelt 2
PS 113/12 Suppleringsvalg av jordskiftedommere for perioden 01.01.2013 perioden 01.01.2013 - 31.12.2016
PS 114/12 Suppleringsvalg av meddommere til Kongsberg tingrett for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016
PS 115/12 Årsbudsjett 2013. Handlingsprogram og økonomiplan 2013 - 2016
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum