Kommunestyremøte 23.03.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Navneopprop. Saksliste.
PS 17/07 Tilbakemelding om overskridelser ved prosjekt Bergut omsorgssenter
Pause - Gruppemøte 30 min
PS 17/07 Fortsetter
PS 18/07 Endringer i vedtatt økonomiplan 2007-2010 grunnet overskridelser ved Bergtun Omsorgssenter
PS 19/07 Styrking av egenkapitalen i Nore og Uvdal Næringspark AS
PS 20/07 Telefoni-reglement
PS 21/07 Revidering av forskrifter om motorferdsel i utmark og vassdrag og utarbeidelse av motorferdselplan
PS 22/07 Søknad om ambulerende skjenkebevilling
PS 23/07 Interkommunalt legevaktsamarbeid i Numedal
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum