Kommunestyremøte 20.02.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, navneoppropp og saksliste.
PS 14/12 Budsjett og arbeidsprogram 2012. Gjennomføring.
PS 17/12 Klientutvalg.
PS 20/12 Avtale med Kompetansesenter rus - region Sør.
PS 09/12 Sluttbehandling av prinsippsak om utbyggingsavtaler og infrastrukturfond.
PS 10/12 Innføring av nedsatt konsesjonsgrense.
Pause
PS 11/12 Boligtomtpriser i eksisterende kommunalt eide tomteområder.
PS 12/12 Skredsikring av fritidsboliger, Imingfjell.
PS 13/12 Salg av ungboleiligheter på Rødberg.
Gruppemøte
PS 13/12 fortsettelse
Pause
PS 13/12 fortsettelse
PS 15/12 Støtte til utskiftning av PCB holdige lysarmatur i lysløypa på Rødberg.
PS 16/12 Suppleringsvalg til overtakstnemnda.
PS 18/12 Vi utvikler et helhetlig læringsmiljø i Nore og Uvdal kommune - betingelser og utfordringer.
PS 19/12 Næringsplan for Nore og Uvdal kommune 2011-2021. Sluttbehandling.
Gruppemøte
PS 19/12 fortsettelse
PS 21/12 Suppleringsvalg til tilsynsutvalget.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum