Kommunestyremøte 23.04.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Navneopprop. Saksliste.
PS 30/07 Lovlighetskontroll
PS 24/07 Tilleggsbevilgning hovedbibliotek
PS 25/07 Avvikling av NTN(Numedal Turist og Næringsservice AS)
PS 26/07 Skredfarevurdering Imingfjell
PS 27/07 Ombygging Rødberg skole
Gruppemøte
PS 27/07 forts. Ombygging Rødberg skole forts.
PS 28/07 Videreføring av ”Den Grønne Dalen”
Avslutning av møtet
PS 29/07 Konstituering av rådmann. Unntatt off. i h.h.t. Off lovens § 5a
webløsning fra Serit Itum