Kommunestyremøte 28.01.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, opprop og godkjenning av innkalling.
PS 01/08 Søknad om kommunalt tilskudd til kjøp av løypeprepareringsmaskin, ny behandling.
PS 02/08 Valg av Kommunal løypenemd og løypeutvalg for perioden 2004-2008.
PS 03/08 Skredvarsling Imingfjell vinteren 2007/2008.
PS 04/08 Etablering av NAV kontor i Nore og Uvdal kommune.
PS 06/08 Høringsuttalelse forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene
PS 07/08 Restrukturering av konsesjonskraften - forholdet til Terrakonsernet.
Avslutning av møtet
PS 05/08 Rapportering vedr. sak PRO. (Untatt offentlighet i henhold til Off.lovens § 5a, Forv. Lovens § 13.)
webløsning fra Serit Itum