Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 23.05.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Informasjon fra Jan Gaute Bjerke, NLB
Formell åpning av møtet, navneopprop
PS 36/05 Hovedbibliotek - stedsvalg
PS 37/05 Møteplan 2. halvår 2005
PS 38/05 Søknad om lån til Sambindingsvegen Nore-Eggedal.
Pause
PS 38/05 Søknad om lån ...... fortsettelse
PS 39/05 Kjøp av stue med inventar til Nore og Uvdal Bygdetun.
Gruppemøte
PS 39/05 Kjøp av stue ......... fortsettelse
PS 40/05 Årsregnskap og regnskap 2004 Nore og Uvdal kommunekasse
PS 41/05 Etablering av lærlingplasser.
PS 42/05 Sluttbehandling. Skogentippen.
PS 43/05 Forslag til reguleringsplan Imingfjell, gnr 27 bnr 4. Sluttbehandling.
PS 44/05 Forslag til reguleringsplan Loftsgård Søndre, gnr 136 bnr 1. Sluttbehandling.
PS 45/05 Miljømål for Numedalslågen
Avslutning
webløsning fra Serit Itum