Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 31.03.03

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen
Musikkinnslag v/Nore og Uvdal kulturskole
Sertifisering av miljøfyrtårnbedrifter
Ambulansetjenesten i Numedal
Navnopprop
Godkjenning av innkalling og saksliste
PS Sak 012/03 E134-tilkobling med riksvei 40 i Kongsberg
PS Sak 013/03 Søknad om unntak fra kommunale båndtvangsbestemmelser - Vesletunga
PS Sak 014/03 Godkjenning av ny leieavtale mellom Geilo Lufthavn Dagali AS og Geilo Lufthavn drift under stiftelse
PS Sak 015/03 Angående Nore og Uvdals deltakelse i en formell prosess mot staten i barskogvernsaken - Trillemarka
PS Sak 016/03 Søknad om skjenkebevilling - Trollstua hyttetun AS
PS Sak 017/03 Endring av reglene for fleksibel arbeidstid
PS Sak 018/03 Etablering av bredbåndsselskap i Numedal (AS)
PS Sak 019/03 Søknad fra Nore kirkelig fellesråd om tilskudd for 2003
PS Sak 020/03 Ressurstildeling til grunnskolen skoleåret 2003/2004
webløsning fra Serit Itum