Kommunestyremøte 16.03.09

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen. Navneopprop. Sakliste.
Interpellasjon.
PS 16/09 Byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter - granskning. Rapport fra OPAK.
PS 09/09 Rullering av Kommunedelplan for idrett - friluftsliv og fysisk aktivitet.
PS 10/09 Eierskapsstrategi for Nore og Uvdal kommune - del 1 - prinsipper.
PS 11/09 Organisering av Nore og Uvdal kommuneskoger.
Pause.
PS 12/09 Kommuneplan for Nore og Uvdal - oppstart av arbeid.
PS 13/09 Stilling som kulturarbeider Nore og Uvdal museum.
PS 14/09 Budsjettregulering - Regjeringens tiltakspakke for vedlikehold.
PS 15/09 Brøstrudlia - ny endring av nedbetalingsplan.
PS 17/09 Kommunedelplan Myrset - Ånesgården 2009-2020. Sluttbehandling.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum