Kommunestyremøte 18.03.13

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, opprop, innkalling, saksliste
NUPRO, presentasjon v/ daglig leder Olav Traaen
Informasjon om legevaktordningen v/ Fagsjef Christianne Stroop
Spørsmål til ordfører/rådmannen
PS 12/13 Høringsuttalelse. Forslag om fredning strekningen Rollag - Rødberg på Numedalsbanen
PS 13/13 Stortingsvalget 2013. Eventuell endring av antall stemmekretser
PS 14/13 Oppvekst og kultur Numedal - Interkommunalt samarbeid mellom Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal
PS 15/13 Innføring av 5-dagers skoleuke gjeldende fra og med 01.08.2013
PS 16/13 Styrking av kommunalt barnevem - søknad om midler
PS 17/13 Vurdering av tjenestetilbudet i Fagavdeling pleie, rehabilitering og omsorg
PS 18/13 Utbygging av kommunens næringslokaler på Hvammen
PS 19/13 Tjenestetilbudet i PRO
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum