Kommunestyremøte 29.01.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Navneopprop. Saksliste.
PS 01/07 Intensjonsavtale om mulig utbygging av Godfarfoss Kraftverk
Gruppemøte på PS 01/07 Intensjonsavtale.......
PS 01/07 Intensjonsavtale, forts. etter gruppemøte
PS 02/07 Reguleringsplan Røysland nedre. Sluttbehandling.
PS 03/07 Reguleringsplan Uvdaltunet. Sluttbehandling.
PS 04/07 Reguleringsplan Bekkin II. Sluttbehandling.
PS 06/07 Søknad om fritak fra verv, vara kulturarvstyret.
PS 07/07 Søknad om skjenkebevilling. Rødberg hotell
PS 08/07 Strategikonferanse Kommunenes Sentralforbund
PS 05/07 Søknad om fritak fra politiske verv, vara kontrollutvalget
Avslutning av møtet. Info om neste møtet.
webløsning fra Serit Itum