Kommunestyremøte 03.11.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, navneopprop
Fagsjef Christianne Stroop orienterer om etableringen av NAV-kontoret.
Rådmannens budsjettforslag for 2009, økonomiplan for 2009 – 2012.
Pause
PS 91/08 Plan for forvaltningsrevisjon 2008/2011.
PS 92/08 Blink2 - Bredbånd til alle i Numedal. Utbygging i Wetterhusgrend.
PS 93/08 Reguleringsplan for del av gnr/bnr 14/1 - Uvdal Alpinsenter. Ny sluttbehandling.
Avslutning av møtet
Orientering om K-sak 69/08 i Lukket møte, jfr. ofl. § 5a og fvl. § 13.
webløsning fra Serit Itum