Kommunestyremøte 02.11.09

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, informasjon, navneopprop, sakliste
Fagsjef for helse Christianne Stroop orienterer.
Rådmannen legger fram sitt budsjettforslag for 2010 og økonomiplanen for 2010–2013.
Musikkinnslag ved Ellen Vikan Wetlesen
PS 62/09 Lærlinger. Finansiering av ordningen.
PS 63/09 Delegasjonsreglement i Nore og Uvdal. Revidering.
PS 64/09 Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde. Høringsuttalelse.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum