Kommunestyremøte 15.12.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, navneopprop.
Interpellasjon fra Fremskrittspartiet, sakslisten for møtet.
PS 94/08 Tilleggsbevilgning budsjett for tilsyn og kontroll 2008.
PS 95/08 Overføring av bevilgninger i investeringsbudsjettet fra 2008 til 2009.
PS 96/08 Møteplan 2009, uten avstemming.
PS 97/08 Økonomiplan 2009 - 2012 og budsjettrammer for 2009.
Gruppemøte
PS 96/08 Møteplan 2009, med avstemming.
PS 97/08 Økonomiplan 2009 - 2012, fortsettelse av saken.
PS 98/08 Rullering av kommunedelplan for stier og løyper.
PS 99/08 Etablering av ny 110 - sentral. Vestviken 110.
Avslutning av møtet. Takk til administrasjonen fra politikerne.
webløsning fra Serit Itum