Kommunestyremøte 16.12.13

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet. Innkalling, sakliste og opprop.
Spørsmål fra Pål Sandnæs (SV) til ordføreren.
PS 89/13 Møteplan 2014.
PS 90/13 Årsbudsjett 2014. Handlingsprogram og økonomiplan 2014 - 2017.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum